Bij Liberein krijg je volop de ruimte.

Als specialist ouderengeneeskunde vorm je de stabiele basis van de medische vakgroep die verder bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, artsen, physician, assistants en verpleegkundig specialisten.
Sinds medio 2020 beschikt Liberein 24/7 over een verpleegkundig triageteam dat vanuit taakherschikking een belangrijke vooruitgeschoven post van de artsen is, nieuwe zorgvragen beoordeelt en beslist of interventie van een arts nodig is.
Bij Liberein heb je het comfort dat je alleen tijdens kantooruren hoeft te werken.
De ANW-diensten zijn ondergebracht bij MedTzorg.

Medisch leiderschap

Samen met de nieuwe Raad van Bestuur en clustermanagers bouw je aan uitstekende zorg voor ouderen in Enschede en Glanerbrug. Het uitbreiden van extramurale zorg staat hoog op onze agenda, evenals de doorontwikkeling naar de rol van expert op het gebied van (complexe) dementie. Vanuit de overtuiging dat specialisten ouderengeneeskunde de ruggengraat zijn van Liberein ontwikkelen we een programma voor medisch leiderschap. Hiermee bieden we specialisten ouderengeneeskunde een uitdagende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden, regie en zeggenschap op de inhoud én invloed op het beleid van Liberein. Maar ook: talentontwikkeling, participeren in regionale netwerken, doen van onderzoek en een goede beloning.

Wat bieden we

Een fijne werkomgeving met gedreven collega’s. De cultuur van Liberein is informeel en familiair, men kent elkaar en weet wat men aan elkaar heeft. De twentenaren zijn nuchter, open en betrouwbaar. Enschede is een hippe stad met een groot scala aan voorzieningen, een topklinisch ziekenhuis én een universiteit. Bij Liberein is veel mogelijk als het gaat om je eigen ambitie en passie.
Daar waar het kan zullen we het passend maken. Er zijn volop scholingsmogelijkheden en we hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Wij maken gebruik van cookies, lees meer.